DİSLEKSİ BELİRTİLERİ NELERDİR ?

Disleksi, bir çeşit öğrenme güçlüğü türüdür, erken yaşlarda ortaya çıkmasına rağmen genellikle okula yeni başlayan çocukların okuma güçlüğü çekmesi ile anlaşılır. ‘Okuma, heceleme ve yazma becerilerinde meydana gelen nörogenetik kökenli bir farklılık’ olarak ta tanımlanan disleksi, öğrenme bozukluğu olan bir kişinin sözcükleri veya sayıları işlemekte zorlanması durumudur. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, disleksi yaygınlığı %5 ila %15 gibiçok yüksek bir görülme oranına sahiptir. ‘Dahilerin Hastalığı’ olarak ta bilinen disleksi, okuma ve yazma öğrenmenin ciddi derecede bozulması ile karakterizedir. Öğrenmeye engel birkaç türü bulunmaktadır. Disleksi olan çocuklar yeterince zeki ve öğrenmeye motive olsalar bile okumayı öğrenmekte güçlük çekerler. Disleksi bir hastalık değildir, doğumsal bir rahatsızlıktır ve çoğu kez ailelerden geçmektedir

Disleksi nedenleri nelerdir?

Araştırmalar, disleksinin, beynin bilgi işleme biçiminden dolayı gerçekleştiğini göstermiştir. Modern görüntüleme yöntemleri ile yapılan beyin taramaları, disleksisi olan insanların okuduğu zaman, disleksi bulunmayan insanlara kıyasla beynin farklı bölümlerini kullandıklarını görülmüştür. Bu resimler, aynı zamanda okuma sırasında disleksi hastalarının beyinlerinin etkin çalışmadığını göstermiştir. İşte bu yüzden disleksi olan kişilerde okuma eylemi yavaş, zor bir iş gibi görünür.

Çoğu zaman, disleksik insanların harf ve sayıları tersine çevirmesine ve geriye kelimeleri görmesine neden olur. Ancak, tersine dönmeler, gelişimin normal bir parçası olarak gerçekleşir ve birçok veya daha fazla çocuğun birinci veya ikinci sınıfına kadar görülür.

Disleksideki asıl sorun, konuşmanın temel sesleri olan (örneğin, “bat” daki “b” sesi bir fonemdir) fonemleri tanımakta sorun oluşturmasıdır. Bu nedenle, o ses için harf simgesi ile harf simgesi arasında bağlantı kurmak ve sesleri sözlerle harmanlamak mücadeledir. Bu, kısa, tanıdık kelimeleri tanımayı veya daha uzun sözcükleri seslendirmeyi zorlaştırır. Bu sebeple disleksisi olan birinin sesli ses çıkarması çok zaman alır.

DİSLEKSİ BELİRTİLERİ NELERDİR ?

-Okumayı öğrenirken zorluk yaşama

-Okuma hızının beklenenin altında olması
-Yazarken harf atlama
– Bozuk yazma
-Okurken harf atlama
-Okurken kelimeleri değiştirerek okuma
-Okumakta zorlanma
– Yazarken zorlanma
-Harfleri birbirine karıştırma (b,d,p gibi)
-Rakamları ters yazma (3-6-9… gibi)
-“6-9″,”3-8″,7-4″ gibi rakamları birbirinden ayırt etmede zorluk yaşama
-Okuduğunu anlama ve anlatmada zorlanma
-Sıralı ezber gerektiren konuları ezberlemekte güçlük çekme.(Ayların sırası,haftanın günlerini sıralama)
-Çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanma
-Renkleri karıştırma
-Sağı solu ayırt etmekte zorlanma
– Kendini,bir konu hakkında fikrini iyi ifade etmekte zorlanma
-Toplama ve çıkarma işaretini karıştırma
-Ayakkabılarını bağlama gibi motor becerilerde zorlanma
-Okula gitmek istememe
-Yazarken sıra,satır atlama
-İmla kurallarını uygun yazmakta zorlanma

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN TAVSİYELER

– Erken müdahale her zaman için önemlidir, bu yüzden geç kalınmadan ve çocuğa duygusal olarak zarar verilmeden bir uzmana götürülmelidir. Özel öğrenme güçlüğü spesifik bir uzmanlık gerektirdiğinden öğretmenlerden herhangi bir yardım beklenmemelidir. İhtiyaç duyulan tıbbi ve psikolojik ölçümler yapılmalı, psikoeğitim ve psikiyatrik destek sağlanmalıdır.
– Anne babaların ve öğretmenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de özel öğrenme güçlüğü olan çocukların kimseyle kıyas yapılmaması ve içinde bulunduğu durumun kabul edilmesidir.
– Özel öğrenme güçlüğü olan çocuğa karşı sabırlı, anlayışlı ve hoşgörülü olunmalıdır.
– Çocuğa karşı davranış ve tutumlarınızstabil olmalıdır. Örneğin, çocuğa karşı bir gün sabırlı bir gün sabırsız olursanız çocuk motivasyon ve duygusal olarak dibe çöker. Bu sebeple çocuğa karşı tüm aile bireylerinin de birbiri ile tutarlı olmaları gerekir.

– Her çocuk farklı ve özeldir. Unutmayın, her çocuğun kendine ait özel ilgi alanları ve yetenekleri vardır. Çocuğunuzun başaramadıkları üzerinden değil, başardıkları üzerinden giderseniz hem çocuğun öz güvenini hem de motivasyonunu arttırmış olursunuz.
– Bu süreçte okul ve öğretmenleri ile sürekli temas halinde bulunulmalı, çocuk için birlikte ortak adımlar atılmalıdır.
– Okul hayatı dışında gereken destekleyici eğitim ve çalışmaların yapılması için alınında uzman yerlere yönlendirilmelidirler.
– Özel öğrenme güçlüğü olan çocuğun yapabildiklerinin takdir edilmesi ve teşvik edilmesi, sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi öz güven kazanması için önemli unsurlardır. Bu unsurlara dikkat edilmesigerekir.

– Ebeveynler, çocuklarından utanmamalı ve onları topluma entegre edici davranışlarda bulunmalıdırlar.

– Güven, ilişkiler ve hayat başarısı açısından önemli bir kavramdır. Çocuğa, problem olmadığını ve her şeyin yolunda gittiğine dair verilecek olan güven ebeveynleri tarafından sağlanmalıdır.

– Her çocuğun kendini ifade edip ortaya koyma şekli farklıdır, bu yüzden çocuğa kendini ifade etmesine ve fareklı yönlerini ortaya koymasına müsade edilmelidir.
– Gelişim süreçleri tüm çocuklarda aynı zaman ve düzeyde olmak zorunda değildir. Bu yüzden her çocuğun büyüme, gelişme ve öğrenme seviyesinin farklı olduğu bilinciyle hareket edilmeli ve çocukla ilgili büyük beklentilere girilmeyip başka çocuklarla kıyaslanılmamalıdır.
– Çocuğa gösterilen ilgi ve sevgi, ona kendisinin sizin için ne kadar değerli ve önemli olduğunu hissettirecek ve bu durum çocuğun gelişimine katkıda bulunucaktır.

DİSLEKSİ OKUDUĞUNU ANLAMAYI ETKİLER Mİ? NASIL ÇÖZÜLÜR?

Dislesi okuma güçlüklerinin genel adıdır. Okuma hızı, okuma kalitesi ve okuduğunu anlamayı etkiler. Bazı bireyler çok hızlı okurlar hatalı okurlar, bazı bireyler yavaş okurlar bazıları ise normal hızda okumalarına rağmen okuduklarını anlamazlar. Bu bireylerin okuduğunu anlaması için öncelikle bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirme esnasında kişinin okuma hızı ve okuduğunu anlama düzeyinin kaçıncı basamakta olduğu tespit edilir. Tespit edilen basamaktan başlanarak çalışmalar yapılır. Kişinin okuduğunu anlaması için imgeleme ve somutlama yöntemi kullanılır.
Okuduğunu anlama süreci uzun süreli bellek çalışması gerektirdiği için zaman içerisinde çözüme kavuşturulacağı unutulmamalıdır. Bu çalışmalar yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli diğer nokto ise kişinin okuduğunu anlama sürecini etkileyen başka bir bozukluğum olup olmadığının tespit edilmesidir. Dikkat eksikliği, kaygı, stress vb. Eğer bunlardan biri eşlik ediyorsa kişiyi bunun için de yardım almaya yönlendirmek önemlidir.

 

Sosyal medyada paylaşın...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Tumblr
Tumblr
Share on VK
VK
Top
Whatsapp